NRC - Nordmann, Rassmann
Plats
Bortom gränserna; en stark internationell distributör.

Bortom gränserna; en stark internationell distributör.

Vår NRC-grupp är framgångsrik tack vare sina dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika. Vi växer och skapar framgång genom våra nära relationer och partnerskap vi skapat.

Mer än 70 år av tradition och pionjäranda

Mer än 70 år av tradition och pionjäranda

Kemi-Intressen, som grundades 1944, är en av de äldsta och mest erfarna distributörerna i de nordiska länderna.

Life Sciences

Life Sciences

Att främja hälsa och välbefinnande är det centrala i vår verksamhet.

Coatings & Construction

Coatings & Construction

Vi uppfyller de strängaste kvalitetskraven.

Plastics & Additives

Plastics & Additives

Plaster, limmer och smörjmedel är mycket viktiga komponenter idag.

Elastomers & Additives

Elastomers & Additives

Vi erbjuder material med många användningsområden.

Elektronikkemikalier

Elektronikkemikalier

Vi är specialiserade på leveranser av produkter till elektronikindustrin.

Oleochemicals & Lubricants

Oleochemicals & Lubricants

Inhemska - förnybara - mångsidiga

Infocenter

Karriärmöjligheter hos Kemi-Intressen

Bli en del av vårt framgångsrika team.