Kemi är vår passion

Vare sig det handlar om färgers glans och kulör, elastomerers livslängd och elasticitet, plasters egenskaper och funktion eller kosmetiska produkters effektivitet och vårdande egenskaper, ser vi till att våra produkter ger det där lilla extra.

Vi är stolta över att vara Din distributörspartner när det gäller naturliga och kemiska råvaror och specialkemikalier. Tillsammans med våra högt kvalificerade och motiverade medarbetare och det starka internationella nätverk som vår grupp utgör, samverkar våra nyskapande produkter och effektiva lösningar till att lägga grunden till vårt mångåriga och framgångsrika partnerskap med både leverantörer och kunder. Välkommen till NRC-gruppen.