Coatings & Construction

Både när det gäller fiberarmerade kompositer och de högpresterande produkter som används inom färg-, ytbehandlings- respektive byggnadsindustrin, uppfyller vi de mest strikta kvalitetskrav.

Söker Du optimala lösningar i fråga om mineral- eller dispersionsbaserade byggnadskemikalier? Då kan Du lita på oss. Vi ger utförliga råd, som grundar sig på Dina specifika krav vad gäller formulering och utveckling av skräddarsydda lösningar för Dina byggnadsprojekt.

Beträffande fiberarmerade kompositer kan vi erbjuda en mängd olika standard- och specialprodukter. Bland annat kan vi tillhandahålla epoxihartser, härdare, omättad polyester och vinylesterhartser samt armeringsmaterial – för att bara nämna några.

Polyester resins are an essential part of boat building

När det handlar om färg och ytbehandlingskemikalier, leker vi bokstavligen med kulörer. Vi lägger gärna till glans, täthet och djup till färgformuleringar och tycker om att förverkliga nya idéer inom lackindustrin med våra nyskapande råvaror. Vårt produktsortiment omfattar såväl funktionella fyllnadsmedel, pigment och additiver, som bindemedel (vattenburna och UV-härdande bindemedel samt high solids-system). Vi har ett omfattande innovativt produktsortiment för ett stort antal standardapplikationer när det gäller byggnadskemikalier, ytbehandlingskemikalier och kompositer. Som ett komplement till detta erbjuder vi även många andra specialprodukter för industrin, till exempel processoljor, värmeöverföringsvätskor och hydrokolloider.

Har Du frågor rörande formuleringar, speciella leveransformer eller specialblandningar? Söker Du en produktfamilj som är speciellt utformad för att uppfylla Dina krav? Kontakta Kemi-Intressens applikationsingenjörer som gärna hjälper till.