Elastomers & Additives

Varaktig elasticitet och livslängd – vi erbjuder ett produktsortiment med en lång rad användningsområden.

I decennier har vårt sortiment av specialprodukter för gummi- och polyuretanindustrin hållit högsta standard med avseende på livslängd och synergistisk effektivitet. Vi strävar efter att erbjuda det bästa vad gäller tekniskt sofistikerade produkter när vi bygger upp vårt urval av syntetiskt gummi, gummikemikalier, gummiblandningar och råvaror till polyuretaner, där samtliga produkter har många användningsområden. 

Bland våra kunder inom tillverkningssektorn finner man exempelvis leverantörer från bil-, flyg- och maskinindustrin. De förväntar sig att vi ska kunna ge både specifika och utförliga råd. Att visa prov på ingående produktkunskap, gediget affärskunnande och flexibilitet, är därför något som prioriteras högt av våra medarbetare.

Utöver det omfattande sortiment av elastomerer och syntetiskt gummi som vi levererar till gummiindustrin, erbjuder vi också blandningar av silikon- eller fluorsilikongummi, färdiga att användas. Då våra kunder ofta behöver utförliga förklaringar beträffande de många olika gummikemikalier vi tillhandahåller, ser vi till att vårt expertteam av produktrådgivare alltid finns till hands för att hjälpa till. 

För framställning av polyuretaner tillhandahåller vi ett antal högpresterande polyoler, isocyanater, tennkatalysatorer och gjutbara prepolymerer. För att man ska kunna välja optimala råvaror eller additiver för tillverkning av polyuretaner för specifika applikationer, krävs dessutom kvalificerad teknisk rådgivning. Vi ska visa att vi är rätt partner för Dig. 

För att göra sortimentet komplett, erbjuder vi produkter, märkta med våra egna produktnamn. Vi väljer leverantörer och utför kvalitetskontroller av dessa produkter med största omsorg.