Electronics

Kemi-Intressen är specialiserade på leveranser av produkter från ledande tillverkare till elektronikindustrin i Norden och Baltikum.

Inom PCB-industrin ställs allt högre krav på precisionsrengöring. För att tillgodose sådana höga krav, med snabba rengöringscykler (under 10 minuter), erbjuder vi HFE (Novec) från 3M. HFE (Novec) är icke brandfarliga lösningsmedel som är mycket stabila och har låg toxicitet. HFE (Novec) har dessutom en mycket gynnsam miljöprofil, emedan de har kort atmosfärisk livslängd och liten inverkan på den globala uppvärmningen. De förstör inte heller ozonskiktet. 

Kretskort behöver mycket ofta extra skydd mot fukt, damm, korrosiva gaser, lösningsmedel, med mera. Från 3M erbjuder vi ytbehandlingskemikalier för elektronik, med unika egenskaper, som exempelvis snabb torkning (inom några få sekunder). Vidare behövs inget täckande skydd av känsliga detaljer av PCB under ytbehandlingsprocessen. Produkten är också mycket tunn, vilket medför maximal penetration och täckförmåga. Den har även mycket god kompatibilitet med och vidhäftning till de flesta substrat. 

Från 3M kan Kemi-Intressen dessutom erbjuda produkter för Thermal Management (ledning av värme och kyla), elektrisk isolering, läcktestning, med mera.