Oleochemicals & Lubricants

Inhemska - förnybara - mångsidiga

Vi är experter när det gäller oljor. Vårt urval av syntetiska processoljor motsvarar mycket väl våra inhemska olje- och fettmaterial, deras derivat och vårt sortiment av olika tillsatser för användning i smörjmedel och i en mängd andra industriella tillämpningar.

Vegetabiliska och animaliska oleokemiska råvaror är viktiga ingredienser i formuleringar. Fettsyror, fettsyraestrar och aminer används tillsammans med basoljor, mjukgörare, smörjmedel och lösningsmedel, i en rad olika applikationer.

Förutom olje- och fettbaserade råvaror, kompletteras vår portfölj av en rad olika kemiska tillsatser, som används för att modifiera smörjmedel och andra formuleringar.