Plastics & Additives

Det är omöjligt att föreställa sig en modern tillvaro där man inte använder sig av plaster och lim. Som tur är, har vi de råvaror och additiver som behövs för att kunna framställa dessa produkter.

Till plastindustrin levererar vi termoplaster för framställning av komponenter till bilindustrin, samt för användning inom medicinteknik och förpackningsindustrin. Förutom det omfattande sortiment special- och standardplaster vi erbjuder, står vi alltid gärna till tjänst med råd om alla de specialkemikalier Du kan behöva. 

Funktionella additiver spelar en viktig roll inom PVC-, plast- och textilindustrin. De används som processhjälpmedel för att förbättra mekaniska egenskaper eller för att ge färdiga detaljer ett särskilt utseende. Våra långvariga förbindelser med leverantörer över hela världen gör oss till en oundgänglig försäljningspartner med avseende på denna särskilda typ av råvaror och hjälpkemikalier. 

För att göra vardagslivet tryggare, erbjuder vi en rad olika flamhämmare, additiver för brandskydd och synergistiska produkter för plaster och ytbehandlingskemikalier, där vi särskilt fokuserar på halogenfria system. Dessutom bevakar vi förändringar vad gäller marknadskrav och lagstiftning.