70 års tradition och pionjäranda

Kemi-Intressen, som grundades 1944, är en av de äldsta och mest erfarna distributörerna i Norden och Baltikum.

Från och med den 1 augusti 2005 är vi en del av en ny familj: Nordmann, Rassmann GmbH (NRC) i Hamburg, Tyskland. Vår tidigare ägare, EKA Chemicals AB i den nederländska Akzo Nobel-gruppen, beslöt sig för att sälja Kemi-Intressen till NRC, för att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet, och som ett led i den reorienteringsprocess som blev följden. Här nedan finns en betraktelse, skriven av Peter Hammargren, som var aktiv inom företaget mellan åren 1944 och 1988. 

Kemi-Intressen AB, 1943 - 1988 

Av Peter Hammargren

År 1943 kontaktades min far, Carl-Herman Hammargren, av de båda välkända företagen Stora Kopparberg och Stockholms Superfosfat Fabriks AB. De frågade honom huruvida han kunde tänka sig att starta ett företag, som trots det pågående kriget skulle kunna förse deras verksamheter med de råvaror de behövde för sin produktion. 

Kemi-Intressen AB registrerades således år 1944, med min far som verkställande direktör och med mig som den ende anställde. Till att börja med tillbringade jag det mesta av min tid hos Handels- respektive Industrikommissionen, liksom på Valutakontoret, för att skaffa alla de importlicenser som behövdes för affärsverksamheten. Den svåraste uppgiften var att finna leverantörer av de produkter vi behövde, eftersom många fabriker och råvarukällor (åtminstone i Europa) hade förstörts till följd av kriget. Att resa utomlands var i det närmaste omöjligt, så de flesta av de nödvändiga kontakterna måste tas per post eller telefon. Våra första huvudleverantörer hittade vi i USA, Australien, England och Tyskland. 

Efter 25 år hade antalet medarbetare ökat till närmare 200 och fortsatte att växa på grund av vårt inträde i läkemedelsindustrin.

År 1970 hade Kemi-Intressen AB följande fyra divisioner: 

1. Kemikalier – Industriråvaror

2. Läkemedel – Medicinska produkter

3. Fodertillsatsmedel – Lantbrukskemikalier

4. Utrustning för lantbruk 

Min far dog 1954 och styrelsen utsåg mig till verkställande direktör, en post som jag innehade fram till 1988 då jag fyllde 65 år. Vid denna tidpunkt hade Kemi-Intressen AB blivit en del av Nobel Industrier AB, som senare övertogs av Akzo, Holland. Följden blev att flera av Kemi-Intressens divisioner såldes till olika intressenter. Jag blev kvar i styrelsen för Kemi-Intressen AB fram till 1992. Dagens Kemi-Intressen är den tidigare kemikaliedivisionen.