Över gränserna: en stark internationell företagsgrupp

NRC-gruppen är framgångsrika tack vare dess dotterbolag i Central- och Östeuropa, de nordiska länderna, Frankrike, Italien, Portugal, Schweiz och Turkiet. Vi växer tack vare de nära samarbeten vi skapat.

NRC-gruppens produkter finns tillgängliga på den internationella marknaden, och vi står gärna till tjänst med den ytterligare hjälp Du kan behöva, som till exempel vår omfattande logistikservice. Samtidigt kan Du vara förvissad om att gruppens industriteam bistår med teknisk expertis – det spelar ingen roll vad Du vill fråga om eller i vilket land Du befinner Dig.