Över gränserna: en stark internationell företagsgrupp

Vår NRC-grupp är framgångsrik tack vare sina dotterbolag i Europa, Asien och Nordamerika. Vi växer och skapar framgång genom våra nära relationer och partnerskap vi skapat.

På var och en av våra 26 platser där vi finns, arbetar vi för att möta dina behov. Vi gör våra produkter tillgängliga internationellt och ger NRC-gruppens unika service överallt, inklusive omfattande logistiktjänster på plats. Samtidigt kan du lita på våra branschteam för att hjälpa dig med teknisk expertis - oavsett vilken fråga du har eller vilket land du är i.