Vi växer oss starka i Central- och Östeuropa

Genom att utvidga sin verksamhet i Central- och Östeuropa har NRC blivit en av denna regions ledande distributörer av specialkemikalier. Moderbolaget etablerade det första lokalkontoret år 1990.

I dag har NRC-gruppen oberoende dotterbolag i alla större länder i Central- och Östeuropa. Alla dessa kontor har en lokal verkställande direktör, som är stationerad i respektive lands huvudstad. Alla kontoren har också lokala lager för att säkerställa snabb leverans av de produkter Du behöver.