Kemi-Intressen i Norden och Baltikum

Vi har huvudkontor i Stockholm, Sverige, och ingår i NRC-gruppen sedan 2005. Som en av de ledande distributörerna av specialkemikalier i Norden, är vi aktiva i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, liksom även i de baltiska staterna: Estland, Lettland och Litauen. Vi levererar produkter till ytbehandlings-, plast-, elektronik-, kosmetik-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.