Vårt dotterbolag i Turkiet: Nordmann , Rassmann Turkiet Dis Ticaret A.S.

I april i år grundades vårt nyaste dotterbolag i Istanbul: Nordmann , Rassmann Turkiet Dis Ticaret A.S. som en del i NRC Group. Syftet med det nyligen etablerade turkiska dotterbolaget är att etablera nya affärer i Turkiet, liksom ut i grannländerna . Detta kommer att ge stora försäljningsmöjligheter till NRC-koncernens leverantörer och skapa en möjlighet för NRC Group att bli känd i hela regionen med sin egen verksamhet och organisation.

Med denna utveckling kommer NRC Group ett stort steg närmare sitt mål att bli en ledande distributör i Europa.