Din distributörspartner när det gäller specialkemikalier

Med 70 års branscherfarenhet är Kemi-Intressen en av de äldsta och mest erfarna distributörerna av naturliga råvaror, specialkemikalier och polymerer i Norden och Baltikum.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetares kunskaper och kreativitet. Med kemin som grundval utvecklar och levererar vi kunskapsbaserade lösningar, och vi hjälper våra kunder genom hela utvecklingsprocessen – från idé till färdig produkt. Vår identitet sammanfattas bäst i vårt credo: Knowledge in action...™

Annelie Eknäs Ekdahl, VD för Kemi-Intressen AB

Genom att erbjuda kreativa lösningar i kombination med effektiv service och trevligt bemötande, skapar vi goda förutsättningar för att våra kunder och leverantörer ska kunna växa tillsammans med oss. 

Men detta är inte allt: Vi ser oss själva som strategisk partner till våra kunder och leverantörer. Vi satsar vår kreativitet och individualitet för att bidra till utvecklingen av nya produkter och produktapplikationer, hela tiden med ett öga på de senaste trenderna på marknaden.

Sedan 2005 är vi en del av det omfattande samarbetet inom NRC-gruppen med dess 15 europeiska dotterbolag. Med huvudkontoret i Hamburg, Tyskland, räknas vår företagsgrupp som en av världens ledande försäljnings- och marknadsföringsorganisationer inom kemikaliedistribution. Tradition, nyskapande och en anda av global öppenhet är utmärkande för oss som oberoende, hundraårigt familjeföretag. Företagsgruppen har en årlig omsättning på €440 miljoner och en personalstyrka om cirka 440 medarbetare.

Vi finns här för att hjälpa Dig och Ditt företag till framgång, så sätt oss på prov i dag! Vi ser fram emot att anta utmaningen.