Tillämpning av cookies

Hur Kemi-Intressen AB använder sig av cookies på sina sajter.

Cookies är små textfiler som kan användas på webbplatser för att göra dem mer användarvänliga. 

Lagen tillåter oss att lagra cookies på din dator, om de behövs för att den här sajten ska fungera. Beträffande övriga cookies måste vi dock ha ditt tillstånd. 

Kemi-Intressen AB använder sig av vissa icke nödvändiga cookies. Vi gör inte detta för att kunna spåra enskilda användare eller för att identifiera dem, utan för att få användbara kunskaper om hur webbplatsen används. Syftet är att vi fortlöpande ska kunna förbättra webbplatsen för våra användare. Utan de kunskaper vi skaffar oss med hjälp av de system som använder sig av dessa cookies, skulle vi inte kunna tillhandahålla de tjänster vi för närvarande kan erbjuda. 

Den här sajten använder sig av olika typer av cookies. 

Vi använder oss av Google Analytics, en populär webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder sajten. Denna tjänst räknar antalet besökare och ger oss en del upplysningar om deras beteende i största allmänhet – som exempelvis hur länge ett besök på sajten vanligtvis varar eller hur många sidor användaren i genomsnitt besöker. 

Den information (inklusive din IP-adress) som vi erhåller från en viss cookie, rörande hur du använder vår webbplats, kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder den här informationen i syfte att utvärdera hur du använder vår webbplats och sammanställer rapporter om aktiviteten på webbplatsen. Google tillhandahåller även andra tjänster med koppling till internetanvändningen och aktiviteten på webbplatsen. 

Google kan också komma att överföra denna information till tredje part där lagen så kräver, eller i de fall då denna tredje part bearbetar informationen för Googles räkning. Google förbinder sig att se till att din IP-adress inte kan knytas till några andra data som Google är i besittning av. 

Om du har Adobe Flash installerad på din dator (de flesta datorer har det) och du använder Kemi-Intressen AB:s mediaspelare, kommer Google Analytics att försöka lagra ytterligare information på din dator. Denna information kallas Local Shared Object eller Flash cookie. Detta hjälper oss att undersöka hur populära våra mediefiler är. Vi kan räkna hur många gånger varje fil spelas sammanlagt, hur många människor som ser videorna ända till slut och hur många som slutar titta efter halva videon. Adobes webbplats erbjuder verktyg för att hantera Flash-cookies på din dator. 

Mer information om cookies, inbegripet hur man blockerar dem på alla sajter eller hur man raderar dem, hittar du på AboutCookies.org. För att välja bort cookies på den här sajten, se längst ned på den här sidan. 

Även några tredjepartstjänster som finns på våra sidor använder cookies. Deras cookies står inte under vår kontroll. De kommer från Twitter, Facebook och inShare och refererar till användares möjlighet att dela den här sajtens innehåll. Dessa tredjepartstjänster känns igen med hjälp av följande ikoner:

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator, hänvisar vi till ditt filhanteringsprogram och dess instruktioner för att du ska kunna hitta den katalog där cookies finns lagrade. Du kan komma åt dem med hjälp av vissa typer av webbläsare. Om du vill radera våra respektive Google Analytics cookies, sök efter ”kemiintressen.se” i dina mappar med cookies för att hitta dem. 

Vad händer om jag inte vill tillåta cookies i min webbläsare? 

Kommer sajten fortfarande att fungera?

Webbplatsen kommer fortfarande att fungera och du kommer att kunna få den information du behöver från sajten. Allt eftersom vi utvecklar sajtens funktioner och erbjuder mer sofistikerade tjänster, kommer detta dock med största sannolikhet att bygga på användandet av cookies. 

Om vi till exempel börjar skräddarsy innehållet utifrån dina intressen, såsom de tar sig uttryck genom ditt sökbeteende, är detta avhängigt av cookies. Om du väljer bort cookies, kommer denna typ av service inte att vara tillgänglig för dig. 

Vad blir följden för Kemi-Intressen AB?

Om du väljer bort cookies, kommer vi inte att kunna inkludera din användning av sajten i de statistiska uppgifter vi samlar in rörande användandet av sajten. 

Vi använder oss av Google Analytics för att räkna antalet personer som använder sajten och för att undersöka hur de använder den. Vi gör detta för att se till att våra sajter är så bra som möjligt, och denna information är det vi främst stöder oss på när vi försöker förbättra det vi erbjuder användarna. 

Om du väljer bort cookies, kommer din användning av sajten inte att mätas. Det betyder att vi inte kommer att kunna ta hänsyn till ditt agerande, när vi analyserar uppgifter och sedan försöker förbättra vår service på grundval av denna analys. 

Vilka cookies vi använder oss av: 

Namn på cookie Användning Varaktighet Adress

fe_typo_user Godkännande av cookie 2 år www.[kemiintressen.se]

__utma Google analytics 2 år .[kemiintressen.se]

__utmb Google analytics 30 min .[kemiintressen.se]

__utmc Google analytics en session .[kemiintressen.se]

__utmz Google analytics 6 månader .[kemiintressen.se]