Kvalitet och säkerhet sätter standarden för vårt dagliga arbete.

Kemi-Intressen upprätthåller ett certifierat kvalitetsledningssystem i enlighet med standarden ISO 9001:2008. Certifieringen verifierar att vårt system grundar sig på vederbörligen granskade och dokumenterade processer.

Detta betyder att vi kan garantera genomgående hög kvalitet. Alla processer kopplade till kvalitetssäkring har fastställts och anpassats för att tillgodose våra kunders och leverantörers behov. Vi säkerställer också kontinuerlig anpassning och förbättrning av dessa processer.

Här kan Du ladda ner certifikat: