Våra innovativa formuleringar sätter trender

Vi hjälper våra kunder att korta ner tiden på väg fram till marknaden (time to market = TTM) – från idé till produktintroduktion.

I vårt fullt utrustade applikationslaboratorium kan vi hjälpa Dig att skapa nya formuleringar, från idé till färdig produkt. Vi kan också ge Dig stöd genom att vara en kompetent samtalspartner och försöka finna lösningar på konkreta problem.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet inom formuleringsteknologi, kvalitetsbedömning och produktion. Vi utnyttjar dessa kunskaper för att tillhandahålla de bästa formuleringarna för Din produkt. Låt oss guida Dig genom hela utvecklingsprocessen – från idé och koncept till formulering, uppskalning och produktlansering.

Vi håller oss dessutom uppdaterade med avseende på kosmetiklagstiftningen och bevakar de förändringar som är på gång. Vår laboratorieservice kan även innefatta stabilitets- respektive belastningstester för formuleringar som vi utvecklar samt support med avseende på produktlöften.