Regelverken GHS/CLP

Vi erbjuder ett antal tjänster för att hjälpa Dig att följa regelverken enligt GHS/CLP. Vi tillhandahåller information såväl som praktisk hjälp.

Som en del av den nya europeiska kemikalielagstiftningen (REACH), har regelverken GHS/CLP, gällande klassificering, märkning och förpackning av ämnen och beredningar, varit i kraft inom EU sedan den 31 december 2008.

Vi har välutbildade medarbetare som kan tillhandahålla säkerhetsdatablad i överensstämmelse med GHS/CLP för de produkter Du beställer. Här på Kemi-Intressen upprätthåller vi också en nära dialog med våra leverantörer, vilket betyder att Dina kontaktpersoner hos Kemi-Intressen alltid kommer att finnas till hands för att hjälpa Dig på ett kompetent sätt.