EU:s förordning, REACH

Att tillämpa regelverket enligt REACH är en komplicerad uppgift. Här på Kemi-Intressen har vi ett nära samarbete med Dig och ger Dig all den information som behövs för att tillämpa reglerna på ett korrekt sätt.

REACH, EU:s kemikalielagstiftning rörande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, antogs 2007. Genom att ändra bevisbördan, lägger REACH nu ansvaret att påvisa säkerheten hos en kemisk substans, både på tillverkarna och importörerna. De är skyldiga att registrera sina kemikalier och svara för att produkterna kan hanteras på ett säkert sätt.

Redan innan REACH trädde i kraft, hade alla Kemi-Intressens ansvariga medarbetare avslutat sin interna och externa utbildning, för att vara förberedda på alla aspekter med avseende på REACH – särskilt beträffande kommunikationen längs leveranskedjan. Dessutom inrättade NRC, Tyskland, ett projektteam för arbetet med REACH, bestående av representanter från företagsledningen och från de enskilda affärsområdena, liksom från Quality & Safety Management och avdelningarna för logistik och IT. Ytterligare information och snabb support ges i NRC:s broschyr om REACH, som går att ladda ner från vår hemsida i PDF-format.

Kontakta Quality & Safety Management | REACH:

Dr. Kristina Neimert Carne
Telefon: +46 8 629 63 57, Kristina.NeimertCarne(at)kemiintressen.com
Vretenvägen 13, 171 54 Solna, Sweden