Vi ger Dig mervärde

Mervärde innebär inte bara mervärde – för oss är det en självklarhet – i synnerhet när det handlar om logistik.

Genom åren har de tekniska kraven på logistikens område genomgått en hel del förändringar. De har blivit mer specifika. Antalet små order har hela tiden ökat. Leveranstiderna har blivit kortare, samtidigt som kvalitetskraven kontinuerligt har höjts.

Vi ligger hela tiden i frontlinjen när det gäller utvecklingen inom kemikaliedistribution, både i fråga om reguljär distribution och som leverantör av extra service. Vi ser oss i dag som "leverantör av mervärdeslösningar", och det är vårt mål att helt och hållet uppfylla de nya kraven inom logistikservice.