Att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt

NRC-gruppen har sina lager på ett stort antal platser i Europa och kan på så sätt säkerställa snabba och tillförlitliga leveranser vid alla tidpunkter.

I Norden ligger våra lokala lager i Vetlanda och Falkenberg, båda två i södra Sverige och i Åbo, Finland. Genom att vara noggranna i valet av dem som ansvarar för våra lager, kan vi lagerhålla alla typer av kemikalier. Detta utgör därför en säker plats för naturliga råvaror såväl som för vanliga industrikemikalier och farliga ämnen.

Vidare betyder det faktum, att vi har etablerat konsignationslager, att vi dessutom kan tillförsäkra våra kunder högsta möjliga leveranssäkerhet. Då vi alltid ger hög prioritet åt att se till att vi hanterar kemiska råvaror på ett ansvarsfullt och miljömässigt säkert sätt, är alla våra lager certifierade utifrån nationella och produktspecifika krav och inspekteras regelbundet.

Om Du söker information om säker lagring av farligt gods, står vi mycket gärna till tjänst med detta. Kontakta oss redan i dag!

Var Du hittar vårt huvudlager

Platschef: Anders Gustafson 
Tel: +46-383-150 21,
Mobil: +46-708-22 05 39,
Kemi-Intressen AB, Hammargatan 4, 574 33 Vetlanda, Sweden