Förpackningsenheter, beredningar – vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar

Vi ägnar oss särskilt åt Dina specifika behov och erbjuder maximal flexibilitet.

Vare sig det handlar om produkter i fast eller flytande form, kan vi hantera mycket av paketeringen och tappningen av de varor vårt företag distribuerar. Genom att använda datorstyrda system för både vätskor och bulkprodukter, kan vi sköta ompackningen från stora containrar till smärre enheter och vice versa.

Förutom sedvanlig ompackningsservice, har vi också möjlighet att blanda råvaror från vårt sortiment för att framställa kundspecifika beredningar och/eller ändra en produkts koncentration efter behov. Även när det handlar om strategiskt beslutsfattande, utvecklar vi gärna praktiska och framtidsorienterade koncept tillsammans med våra kunder.