Att föregå med gott exempel

Vårt deltagande i programmet Ansvar & Omsorg (Responsible Care) visar vårt engagemang för ett samvetsgrant och ansvarsfullt uppträdande.

Arbetsmiljö och transportsäkerhet, miljöhänsyn och produktansvar. Detta är hörnstenarna i vår affärsfilosofi, vilka ligger till grund för vårt engagemang i programmet Ansvar & Omsorg (Responsible Care). Vårt åtagande gäller den pågående optimeringen av våra resultat med avseende på säkerhet, hälsa och miljöhänsyn. Vi är därför föremål för extern kontroll och granskning. Emellertid är det inte bara NRC-gruppen som är certifierad i enlighet med standarden ISO 9001:2008 – detta är också något vi förväntar oss av våra speditörer och lageransvariga.

Ansvarsfullt uppförande inom kemikaliedistribution är av yttersta vikt för Edgar E. Nordmann, verkställande direktör för Nordmann, Rassmann GmbH. Som ordförande för FECC, the European Association of Chemical Distributors, har Edgar E. Nordmann gjort utvidgningen av Ansvar & Omsorg till sin främsta uppgift under sitt ordförandeskap. Det behöver knappast påpekas, att utvidgningen av programmet Ansvar & Omsorg i detta sammanhang är en självklarhet för NRC-gruppen.