Våra förpliktelser mot naturen

Att agera ansvarsfullt för att skydda miljön är en självklarhet för alla våra medarbetare.

Som global aktör på dagens marknad, är vi medvetna om att jordens resurser är begränsade. Så mycket större anledning att se till att vi använder dessa resurser på ett både omsorgsfullt och effektivt sätt. När vi i dag utökar NRC:s produktsortiment, håller vårt team utkik efter naturliga och förnyelsebara råvaror, som uppfyller kriterierna för miljömässig hållbarhet.

Energiledningssystem ISO 50001: Klimatförändringar och ökad medvetenhet om energifrågor har lett till att en energieffektivisering är högsta prioritet för framtida logistiklösningar. Högre energikostnader - pådrivet av minskade råvarutillgångar - gör energieffektivisering till en viktig del för att nå ekonomisk framgång. Detta är också utgångspunkten för EUs energipolicy och energidirektiv.

För att möta de lagkrav som EUs energidirektiv innebär har NRC-gruppen implementerat ISO 50001 och satt mål för att minska sin miljöbelastning och öka sin energieffektivitet. Det innebär t.ex. effektivare användning av tillgångar som elektricitet och vatten samt användning av el från förnyelsebara källor.